جدیدترین املاک ثبت شده

گروه مشاورین املاک رامسر ملک سامانه اطلاع رسانی ملکی در شمال کشور
برای یافتن نتیجه دلخواه کافیست جستجو کنید

فروش ملک تجاری مسکونی
800,000,000 تومان
 • مساحت : 264 متر مربع
 • کاربری : تجاری
 • وضعیت سند : شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش آپارتمان شیک در رامسر
600,000,000 تومان
 • مساحت : 500 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا در رامسر (هریس)
200,000,000 تومان
 • مساحت : 265 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (سادات شهر)
100,000,000 تومان
 • مساحت : 346 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در ارتفاعات رامسر
1,400,000,000 تومان
 • مساحت : 3500 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر
150,000,000 تومان
 • مساحت : 264 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش ویلا در رامسر
900,000,000 تومان
 • مساحت : 618 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر
140,000,000 تومان
 • مساحت : 450 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : قولنامه ای
خرید
فروش آپارتمان شیک در رامسر
210,000,000 تومان
 • مساحت : 2000 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر
250,000,000 تومان
 • مساحت : 600 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : قولنامه ای
خرید
فروش آپارتمان شیک در رامسر
190,000,000 تومان
 • مساحت : 500 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش ویلا شیک در رامسر
650,000,000 تومان
 • مساحت : 510 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (نیاسته)
200,000,000 تومان
 • مساحت : 1000 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر
370,000,000 تومان
 • مساحت : 250 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (کتالم)
200,000,000 تومان
 • مساحت : 650 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش آپارتمان شیک در رامسر
145,000,000 تومان
 • مساحت : 268 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (سفید تمشک)
245,000,000 تومان
 • مساحت : 641 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش آپارتمان در رامسر
156,000,000 تومان
 • مساحت : 78 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش آپارتمان در رامسر (کتالم)
180,000,000 تومان
 • مساحت : 300 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (کتالم)
130,000,000 تومان
 • مساحت : 285 متر مربع
 • کاربری : مسکونی
 • وضعیت سند : شش دانگ
خرید
مشاهده همه آگهی ها

آخرین پروژه های دفتر مهندسی

105

مسکونی

0

اداری

1

تجاری

4

زمین کشاورزی